Author: sarah

完美医疗公布2022/23中期业绩

HONG KONG, Nov 23, 2022 – (亚太商讯 via SEAPRWire.com) – 全球最大的医疗美容营运商之一,完美医疗健康管理有限公司(「完美医疗」或「公司」;股票代码:1830.HK)连同…

November 23, 2022